KIM JESTEŚMY?

FBN Poland to FIRMY RODZINNE działające na rzecz FIRM RODZINNYCH

Misją FBN Poland jest kształtowanie ducha przedsiębiorczości oraz wspieranie firm rodzinnych w ich stabilnym i wielopokoleniowym rozwoju. Właściciele firm rodzinnych zakładają firmy, rozwijają je i pracują w nich z myślą o przekazaniu firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Wartością dodaną FBN Poland jest kształtowanie kompetencji i umiejętności menedżerskich oraz budowanie relacji rodzinnych poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Członków Stowarzyszenia, ich Rodzin oraz ekspertów zewnętrznych. FBN Poland to firmy rodzinne działające na rzecz firm rodzinnych.

Firmy rodzinne postrzegane są na świecie jako najsilniejsze ogniwa gospodarki, one zapewniają rozwój, pewność działania i trwałość przez pokolenia. Firmy rodzinne powstały często z pasji i determinacji ich założycieli i pierwszych właścicieli (dziś są one wielkimi korporacjami, spółkami, również giełdowymi m.in. Auchan, Mars, Wrigley i inne). Ale to rodziny, obecnie wielopokoleniowe, wpływają na zrównoważony i stabilny rozwój firm rodzinnych, kultywują tradycję i kulturę tych firm nastawionych nie tylko na wypracowanie zysku, ale również na rozwój i wartości przekazywane przez ich założycieli i właścicieli z pokolenia na pokolenie.

W Polsce etos przedsiębiorstw rodzinnych został reaktywowany wraz z wprowadzeniem zmian polityczno-gospodarczych w 1989 roku, a więc ponad 25 lat temu. W tym kontekście, biorąc pod uwagę różne badania, w Polsce jest ponad milion firm rodzinnych. Wypracowują one ponad 18% PKB i stale tworzą nowe miejsca pracy. Dzisiaj to nie wielkie koncerny, ale firmy rodzinne tworzą najwięcej miejsc pracy i decydują o stabilnym zatrudnieniu w skali kraju.

25 lat Polskiego biznesu to także moment, w którym pojawia się konieczność sukcesji, założyciele firm przekazują zarządzanie nimi i ich własność w ręce kolejnego pokolenia.

FBN Poland jest polskim Oddziałem FBN INTERNATIONAL

FBN Poland organizuje co roku dwa ogólnopolskie Zjazdy oraz dwa spotkania w firmach członkowskich, których temat stanowi wartość dodaną dla członków Stowarzyszenia.

Zasady FBN Poland

 • ZAUFANIE I OTWARTOŚĆ:
  Działalność firm rodzinnych oparta jest na zasadach otwartej komunikacji i zaufania
 • AKTYWNY UDZIAŁ:
  Aktywne uczestnictwo członków jest istotnym elementem, który nadaje organizacji odpowiednią wartość.
 • POUFNOŚĆ:
  Członkowie są zobowiązani do wymiany wiedzy, doświadczeń i idei w atmosferze poufności.
 • SZACUNEK I PROFESJONALIZM:
  Dyskusje i debaty są zawsze prowadzone w sposób profesjonalny, z zachowaniem szacunku dla drugiego człowieka.
 • ZAKAZ POZYSKIWANIA KLIENTÓW:
  FBN nie jest miejscem sprzedaży produktów lub usług na rzecz innych członków – jest edukacyjnym forum służącym wymianie wiedzy, idei i doświadczeń.

Minimalne kryteria członkostwa w FBN Poland

12 lat istnienia firmy na rynku

 • obroty minimalne 3 mln euro rocznie
 • rodzina kontroluje 50% + 1 udział w strukturze własnościowej firmy
 • 2 osoby z rodziny mają wpływ na rozwój firmy

Historia powstania organizacji FBN Poland w Polsce

Oddział FBN Poland powstał w 2012 roku, po długich staraniach Fundacji Firm Rodzinnych prowadzonej przez Katarzynę Gierczak Grupińską. Fundacja otrzymała licencję FBN International i rozpoczęła działalność. W dniu 15.05.2015 r. w Łodzi, 38 firm rodzinnych, będących członkami Fundacji Firm Rodzinnych, podjęło decyzję o utworzeniu nowego, niezależnego Stowarzyszenia Firm Rodzinnych (Stowarzyszenie FBN Poland). Adres Stowarzyszenia: 60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 3, kraj Polska.

Zarząd FBN Poland:

 • Jacek Ptaszek– Prezes FBN Poland
 • Tomasz Grzemski - Członek Zarządu FBN Poland
 • Anna Gwizdalska - Członkini Zarządu FBN Poland NxG Leader
 • Maciej Michalski - Członek Zarządu FBN Poland
 • Adam Rozwadowski– Członek Zarządu FBN Poland
 • Marta Stefańczyk-Ciąpała - Członkini Zarządu FBN Poland
 • Wojciech Wróbel - Członek Zarządu FBN Poland

Rada Nadzorcza FBN Poland:

 • Katarzyna Łakińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej FBN Poland
 • Katarzyna Jaskulska-Niwińska – Członkini Rady Nadzorczej FBN Poland
 • Jan Kolański - Członek Rady Nadzorczej FBN Poland
 • Patrycja Szwarczyńska-Brown - Członkini Rady Nadzorczej FBN Poland
 • Piotr Voelkel - Członek Rady Nadzorczej FBN Poland
CZŁONKOSTWO

Chcesz dołączyć do FBN Poland?

The Family Business Network Poland